“Tin Tưởng – Trân Trọng – Cho Đi”: Hạnh Phúc Gia Đình Theo Quan Điểm Phật Giáo Đơn Giản Mà Sâu Sắc

Gia đình hạnh phúc là mong ước của tất cả mọi người. Tuy vậy, rất khó để có một định nghĩa chính xác về hạnh phúc gia đình bởi “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nếu bạn vẫn đang mải miết đi tìm thước đo cho chuẩn mực hạnh phúc, quan điểm về hạnh phúc của Phật giáo …